English

“一带一路”国家小水电资源开发情况表(部分)

 No

地区

国家

小水电理论蕴藏量(MW)

小水电装机容量(MW)

小水电资源开发率(%)

1

东亚

蒙古

53

28

53

2

 

中亚

哈萨克斯坦

2,707

78

3

3

塔吉克斯坦

115

12.18

11

4

土库曼斯坦

23

5

22

5

乌兹别克斯坦

1,760

56.32

3

6

吉尔吉斯斯坦

275

32

12

7

南亚

巴基斯坦

2,265

281

12

8

孟加拉国

0.15

0.01

7

9

阿富汗

1,200

75.14

6

10

斯里兰卡

400

194

49

11

印度

15,000

3,198

21

12

尼泊尔

1,430

70.25

5

13

不丹

8.8

8.8

100

14

东南亚

柬埔寨

300

1.9

1

15

老挝

50.2

10.5

21

16

泰国

700

146

21

17

菲律宾

1,876

248

13

18

越南

2,205

621.7

28

19

马来西亚

116.6

87.7

75

20

印度尼西亚

1,267

99.4

8

21

缅甸

167.35

35.97

21

22

西亚、北非、东非

土耳其

6,500

175

3

23

埃及

32

7

22

24

埃塞俄比亚

1,500

6.16

0

25

肯尼亚

3,300

33

1

26

 

中东欧

 

保加利亚

280

263

69

27

罗马尼亚

730

387

53

28

塞尔维亚

409.3

49.6

12

29

黑山

240

9

4

 

 


(数据来源: UNIDO & ICSHP、World Bank以及部分学员国家报告)
(农电所)

版权所有:亚太地区小水电研究培训中心/水利部农村电气化研究所 

地址:杭州市学院路122号 邮编:310012